Regulamin sklepu

Zasady sprzedaży ebooków w sklepie Natalia Wisniewska.

  1. Sposób składania zamówienia

Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu ebooka.

W przypadku zakupu ebooka, który po zakupie zapisywany jest na koncie Klienta w sklepie internetowym Natalia Wisniewska, Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność sklepu internetowego Natalia Wisniewska wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.

Na stronie produktowej każdego ebooka sklep internetowey Natalia Wisniewska zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.

II. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienie zawierające ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności sklep internetowy Natalia Wisniewska prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:

potwierdzenie otrzymania płatności;

informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, sklep internetowy Natalia Wisniewska poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, sklep internetowy Natalia Wisniewska dokona zwrotu wpłaconych środków.

III. Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze sklepu internetowego Natalia Wisniewska. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

IV. Zasady korzystania z ebooków

Zakupione i opłacone ebooki będą dostępne dla Klienta w przesłanym e-mailu, zaraz po otrzymaniu płatności przez sklep Natalia Wisniewska.

Zaleca się zapisywanie ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Księgarnia nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych w sklepie internetowym Natalia Wisniewska, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.

Wszystkie ebooki oferowane przez sklep Natalia Wisniewska są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.

Klient ma prawo korzystać z ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

rozpowszechniania ebooków i ich opracowań w całości lub we fragmentach;

utrwalania lub zwielokrotniania ebooków w celu ich rozpowszechniania;

komercyjnego wykorzystywania ebooków w jakikolwiek sposób.

Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

V. Reklamacje

Klient może zgłosić reklamacje do sklepu internetowego Natalia Wisniewska, w szczególności w przypadku, gdy:

zakupiony ebook okaże się uszkodzony;

w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

Sklep internetowy ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

VI. Postanowienia końcowe

W przypadku sprzeczności z regulaminem sklepu internetowego Natalia Wisniewska zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów